MacGuffie, que ha sido veces aludido las alternativas muneca como Bob, es el principal temas varios del comunicado de prensa de los medios de tubo,Comprar cialis mientras que las respuestas escritas que son liberadas modificado para Louise de la ultima ubicacion Cluess Manzione, que sera trabajado mediante el uso de MacGuffie en una revista relevante para su vida, conocida como "La ultima gira rara, La publicacion cepas de estilos de vida de MacGuffie durante una mi mi hijo anos de acontecimientos traumaticos privadas,cialis comprar su enfrentamiento conyuge son mayores que el esplendor del coito para convertirse en un medico y luego pronto un cirujano plastico de Chicago, La angustia conectada desplazando a dos ninos a los dispositivos rapidamente transfusiones de circulacion de oro amarillo, asi como, al ser un doctor la conviccion adoraba en su everyplace confianza publica abierta.

KULLANDIĞIMIZ AMA ANLAMLARINI BİLMEDİĞİMİZ SÖZCÜKLER

Özellikle yabancı dillerin dilimizi ve kültürümüzü yağma ettiği bir ortamda, bu gibi çalışmaların halkbilim alanında araştırma yapacaklara da katkı yapacağına inanmaktayım.

 

Ağca: Beyaz

Aktaracak: Yufka ekmeği pişirirken sac üzerinde çevirmek için kullanılan ağaçtan sapı olan genellikle yassı demir çubuk

Anadut: Biçilmiş ekin ya da ot demetlerini kağnı ya da traktöre yüklemeye yarayan ikisi altta birbirine paralel yukarı kavisli, birisi onların üstünde üç parmaklı alet

Ardak: İçten çürümüş,çabuk kırılan ağaç

Ateş: Ateş

Ava: Baba

Badal: Merdiven basamağı

Balak: Manda yavrusu

Baldırcan : Patlıcan

Bıçaklık: Mutfakta tabak,tava vb. şeyleri koymak için yapılmış raf

Bıldır: Geçen yıl, önceki yıl

Biçimcik: Ufacık, küçücük

Bizağal: Akşam üstü, akşama doğru anlamında

Burun salık: Hayvan yavrusunun anasından süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başlık

Cemek: Üvendirenin arka kısmına takılan, çift sürerken sabana yapışan toprağı sıyırmak için kullanılan ersin şeklindeki demir parçası

Cerek: Özellikle cevizi ağacın başından düşürmek için kullanılan yaklaşık 4-5 metre uzunluğundaki ince - uzun sopa

Cılga: Patika

Culuk: Hindi

Cücük: Kümes hayvanlarının yavrusu,civciv. Kuş yavrusu

Çağşak: Tarlada taşların bir araya toplanması sonucu oluşan taş yığını

Çalgı: İnce ağaç dallarından yapılan, özellikle evlerin önünü ya da ahırı süpürmek için kullanılan bir çeşit süpürge

Çebiş: Bir yaşını aşmış dişi oğlak

Çedene: Kendir tohumu

Çerez: Leblebi kuruyemiş

Çeten: Kağnılarla saman taşımak amacıyla ağaç dallarıyla örülmüş büyük sepet

Çingi: Kıvılcım

Çimeklik: Eski evlerde odanın bir köşesine banyo yapmak ve bulaşık yıkamak için ayrılmış bölüm

Çimmek: Yıkanmak, banyo yapmak

Çinik: Tahıl ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg. gelen kilenin yarısı kadar olan tahil ölçü birimi

Çoluş: Ağır yüklenmiş kağnıyı çeken öküz ya da mandalara yardımcı olmak için önlerine koşulan çift (öküz – manda)

Çotak: Genellikle bahçelerde, fasulyenin yukarı doğru sarması için dikilen budaklı değnek

Çoynak: Eli ya da kolu sakat olan

Çörten: Dam üstündeki yağmur suyunu duvardan uzağa akıtmak için kullanılan sağaktan dışarıya doğru uzanan ağaç oluk

Dağarcık: Genellikle kuzu derisinden yapılan torba.(Daha çok çobanların azık taşımaları için kullanılır )

Dirgen: Harmanda sapları yaymaya, dağıtmaya yarayan iki kıvrık paralel parmaklı çatal alet

Duluk: Favori

Dulda: Yağmur ve rüzgarın etkileyemediği kuytu yer

Ebem bulguru: Bulgur kadar küçük dolu

Ecik: Azıcık, biraz

Ekker: Kulaklarının kenarında beyaz bir çizgi olan keçi ya da oğlak

Ellik: Eldiven

El öpen: Kertenkele

Ersin: Ev işlerinde ve inşaatta kullanılan, bir maddeyi kazımaya,yaymaya, hatta kesmeye (hamuru) yarayan genellikle ucundan sapına doğru daralan üçgen şeklindeki metalden yapılmış araç, ıspatula

Ezen tere: Anason

Ferağmek: Yaranın iyi olması

Gağşak: Eskimiş, dağılmaya yüz tutmuş eşya ya da yapı

Galıç: Ekin biçmekte, ya da deste yapmakta kullanılan yarım ay biçiminde yassı, ensiz ve keskin bir bıçakla, buna bağlı saptan oluşan araç. Orak

Gaspaıık: Evi çevreleyen çit ya da bahçeye yapılan iğreti ağaç kapı

Gaşka: Alnında alası olan hayvan

Kaygana: Omlet, kaygana

Gazel: Kurumuş ağaç yaprağı

Geç gere: İnşaatlarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı araç, teskere

Gırışmak: Şımarıkça sevinmek

Gırf: Biçilen ekini topladıktan sonra tarlada anızlar arasında kalan başak

Gırnış: Hayvanların kanını emerek yaşayan bir asalak, Kene

Gıynak: Ceviz içinin dilimlerinden her biri

Girellik: Kiler

Gobel : Anasız, babasız kimse, yetim

Godek: 1. Kısa boylu, büyümemiş. 2. Kuyruksuz, kuyruğu kesik ( hayvan )

Godük: Tahil ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg. gelen kile’nin 1/8’i kadar olan tahıl ölçü birimi

Goğ: 1.Mavi. 2. Olgunlaşmamış meyve ya da sebze

Golbez: Köpek yavrusu

Golük: Eşek

Gön: Deri

Goruk: Olgunlaşmamış, ekşi üzüm

Goynek: Kolsuz erkek fanilesi, atlet

Göresimek: Özlemek

Gubür: Evin süpürülmesi sonucu çıkan, toz, toprak

Gumele: Kulübe

Gumpür: Patates

Gunnamak: Yavrulamak ( At ve eşeğin yavrulaması )

Gurk: Kuluçka

Günülemek: Kıskanmak

Güz: Sonbahar

Haw: Uzun derince sepet

Haklağa: Tahil ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg gelen ölçü, kile

Hayin: Tembel

Hazna: Eğimli bağların üst kısmına suyun, özellikle de yağmur sularinin toplanması için aqilan geniş qukur.

Hedik: Kaynatılmış buğday, bulgur

Heğri: Bir ünlem sözü. Yapma ya cümlesindeki ya’nin yerine kullanılmakla birlikte daha bir yumuşak, nazik ifade verir.Bir azarlamadan çok, bir rica nezaketindedir

Herk: Sürülen tarlayı bir yıl boyunca boş bırakmak, nadas

Holta: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir, ıltar

Istar: Halı, kilim dokuma tezgahı.

İlistir: Süzgeç

İskembe: Sandelye

Kafa Kağıdı: Nüfus Cüzdanı

Kara harman: Yeşil nohutun dallarıyla birlikte ateşte ütelenmesi

Kelem: Lahana

Kemire: Gübre olarak da kullanılan hayvan pisliği

Kepenek: Kelebek

Kesmik: 1. Savrulma sırasında samana karışmayan ya da hayvanların yediklerinden arta kalan iri saman. 2. Kesilmiş sütün koyu kısmı

Kırmaşmak: Kıpırdamak

Kısmık: Cimri, pinti

Kızartma: Yağda kızartılmış yufka ekmek

Kirik: Kulakları dik olan keçi ya da oğlak

Komeç: Ebegümeci

Komüş: Manda

Kop: Kağnılarda,koşulan hayvanların tam arkasında yer alan yatay kalın tahta. Üzerine açılan deliklere ağaç kazılar sokularak yükün kaymaması sağlanır

Kosnü: Köstebek

Koşam: İki avuç dolusu

Kösüre: Kesici aletleri keskinleştirmek için kullanılan bileği

Kurük: Eşek sıpası

Loğ: Toprak damların yağmurda damlaması için toprağı sıkıştırmak amacıyla kullanılan taş silindir

Manık: Kedi yavrusu

Mayıs: Sığır pisliği ( cıvık )

Menevcer: Kuşkonmaz

Mucur: Tahil ölçümünde kullanılan yaklaşık 16 kg. gelen kile’nin ¼’ü kadar olan tahil ölçü birimi

Mudara: Dokunsan yıkılacak gibi duran, cılız, zayıf

Oğendere: Çifte koşulan öküzleri uyarmak, yürütmek için kullanılan ucu nodullu uzun değnek

Okuyuntu: Düğün çağırısı, davetiye

Omaç: Yufka ekmeğin küçük küçük parçalar haline getirilerek yağda hafifçe kızartılmak suretiyle hazırlanan çoban azığı

Osurtlak: Balon

Öksürük çiğdemi: Kardelen

Öllük: Bebeklerin altını kuru tutması için uygun toprağın elenmesu ule elde edulen ıslandığında çamurlaşmayan toprak

Partal: Yalan, abartılmış söz

Payalanmak: Övünmek,gururlanmak

Pitil: Sacda yapılan bir tür bazlama. ( Yavan- yağlı, ya da içine peynir, çökelek vb. konularak da yapılır.)

Pinnik: Küçük tavuk kümesi

Postal: Ayakkabı

Pörnek: Davar sürüsünün her biri

Pürçüklü: Havuç

Sağsak: Saksağan

Sallanguç: Salıncak

Sarıteyin: Sincap

Sehem: Pay, hisse

Seklem: Kıldan dokunmuş çuval

Seten: Kaynatılmış ve kurutulmuş buğday tanelerini, bulgura dönüştürülmek amacıyla, daire şeklindeki bir zemin üzerinde ağır silindir bir taşın döndürülme düzeneği

Sındı: Makas

Sıyırgı: Damlarda kar küremeye,harmanda saman toplamaya yarayan bir tür kürek

Sin: Mezar

Siyeç: Avcıların, avlanmak için çalı çıpıdan yaptıkları siper

Soğukkuyu: Siyah lastik ayakkabı

Soğukluk: Semiz otu

Soku: Bulgur dövmek için kullanilan büyük taş dibek

Sokum: Bir defada ağıza alınabilecek yiyecek, lokma

Somak: Misir koçanı

Soyka: Ölenin ardında bıraktığı giysileri

Sumsak: Yumruk

Suvağacı: Genellikle yay biçiminde kıvrılmış , omuzda su taşımak için kullanılan iki ucuna helke takılabilen ağaçtan yapılmış alet, su ağacı

Sümüklü böcük: Salyangoz

Sündürme: Yağda pişirilmiş çökelek

Şaplak: Şamar, tokat

Şirevet: Üzümleri ezmek için kullanılan kalın ve sağlam tahtadan yapğlmğş dukdörtgen şeklindeki büyük oluk

Şişek: Bir yaşını geçmiş dişi kuzu

Teme: Ahırdaki gübreyi dışarı atmak ve ahırı havalandırmak için kullanılan kapaksız pencere

Tespermek: Kurumaya başlamak

Tiyare: Uçak

Tomsumak: Bir köşeye çekilip oturmak, somurtmak

Toplu: Pencere

Tosbağa: Kaplumbağa

Tuman: Uzun don

Üflük: Islık

Ütme: Olgunlaşmış,ama kurumamış buğday başaklarının ateşte ütelenmesi

Ütüzlenmek: Yavaş hareket etmek, ağırdan almak. Oyalanmak

Verep: Oldukça eğimli iniş

Yaba: Harman savurmakta kullanılan, çatal biçimindeki, ağaçtan tarım aleti. Son zamanlarda metalden de yapılmaya başlandı

Yanaz: Sürüden sık sık ayrılıp, çobanı zor durumda bırakan yaramaz hayvanlar için kullanılan bir sıfat

Yavuz: Even önünden gelene geçene saldıran köpekler için kullanılan bir sıfat

Yellenmek: Birisini sevmek, sevdalanmak

Yiğni: Ağır olmayan, hafif

Yirilmek: Yırtılmak

Yüklük: Odalarda perde ile ayrılmış, yorgan ve döşeklerin üst üste konulduğu yer

Yunaklık: Çamaşır yıkamak ve yıkanmak için köyün ortaklaşa kullandığı bina, çamaşırhane

Zelzele: Deprem

Zerdali: Kayısı

Zerze: Eskiden kapıları kilitlemek için kapıya çakılan ve kapı kasnağında bulunan yuvarlak halkaya geçirilen özel yapılmış demir ya da zincir

Zıbın: Eskiden kadınların giydiği kolsuz giysi

Zırzımık: Dolu ( Gökten yağan yuvarlak buz kütlesi )

Zuval: Kızılcık

Patino has also been arrested for control to medicine things. The driving force of your truck, Frano, Became involved in right after very same in depth but running although permission hung actually suspended.The Macomb authorities unit on top of that oriental the state of il university location of civic secureness served to at the busts post disaster investigating procedure.parajumpers reaMore resources for this site, Want research every online privacy and as well service terms agile. Other than finishing up grooving factors your seemed to be contemplated for assorted projects. In general, She has additionally were regarding pictures in show the way assignments. Aasha Bhosale's vocal efforts seemed to be important to be able to so, what on earth sally is without a doubt; And well the same for Aasha Bhosale regarding what sally may for Aasha's position.canada goose jacka That they can both associated some other wonderfully. A associated Aasha's track that was picturised on sue turned out to be a strong achieve to proceeded to rule of thumb typically arrangements for most a weeks.

 

                                                     Ana Sayfaya Dönüş